Dakwah  

Dakwah; Apa Tujuan Hidup kita?, Sebuah Renungan

A. Ainun Annisa

BulukumbaPos – Ada beberapa hal yang kadang menjadi suatu pertanyaan besar dalam benak seseorang, namun kadang pertanyaan itu hanya tersimpan tanpa kejelasan jawaban. Salah satu pertanyaan itu adalah “Untuk apa kita hidup?”.

Saudaraku, cobalah kita buka lembaran-lembaran Al-Quran dan kita akan jumpai pada Surah Adz Dzariyat ayat 56. Disana Allah Ta’ala berfirman: “Wa maa khalaqtul jinna wal insa illaa liya’buduun” yang artinya : ” Da Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”

Kita tidak hidup hanya sekedar hidup, tapi ada hal besar yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita yakni untuk beribadah kepada-Nya. Maka dari itu saudara seiman ku, marilah kita introspeksi diri kita. Sudah sampai manakah kita memenuhi tujuan kita diciptakan yang sebenarnya? Seberapa banyakkah amalan bernilai ibadah yang telah kita lakukan? Sudah berapa pantaskah kita menjadi penghuni syurga-Nya? Sementara kehidupan kita hanya disibukkan dengan urusan dunia yang tanpa kita sadari malah membawa kehancuran untuk kehidupan akhirat kelak.

Sungguh saudaraku.! dunia ini hanya sementara sedangkan akhirat selamanya.
Maka berbekallah, dan bekal yang paling baik adalah Taqwa.(Penulis@A. Ainun Annisa, Pengurus Majelis Dai Muda Bulukumba).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *